Anonim

Santa Claran piirikunnan ylemmän oikeusasteen tuomari katsoi, että Nassda ja sen perustajat kopioivat tai johdettiin Synopsysin lähdekoodista tai muusta Synopsys-materiaalista kaikki ei-julkiset osat Nassdan HSIM-lähdekoodin ensimmäisen 60 000 rivin ja kaikki ei-julkiset ideat ja konseptit heijastuu nuo koodirivit.

Tuomioistuin totesi myös, että Nassda loi HSIM: lle kehitysohjelman tosiseikan jälkeen yrittäessään välttää vastuuta Synopsysille ja että Nassdan vastaajat toimivat yhdessä tuhotakseen merkityksellisiä todisteita.

Näiden päätösten seurauksena kumpikaan yksityishenkilöistä tai Nassda ei saa esittää oikeudenkäynnissä mitään todisteita näiden tosiseikkojen kumoamiseksi, sanotaan tänään julkistettujen yritysten lausunnoissa.

n

Tuomioistuimen määräysten mukaan yksi Nassdan perustajista ja tapauksen yksittäinen vastaaja Jeh-Fu Tuan ei myöskään voi kiistää mitään Synopsysin väitteistä valituksessa.

Nämä päätökset - jotka korvaavat tammikuusta 2003 annetut aiemmat määräykset, joilla todistustaakka siirrettiin Nassdalle useissa avainkysymyksissä - teki tuomari Read Amblerin, joka toimii oikeudenkäyntituomioistuimena ja on entinen Santa Claran piirin puheenjohtaja. Korkein oikeus.

Synopsys kertoi jatkavansa lisävaatimuksia Nassdaa vastaan ​​kahden Synopsys-patentin väitetystä loukkauksesta.