Anonim

Laite sisältää kolme Hall-elementtituloa, sekvensserin kommutoinnin ohjaukseen, kiinteän off-time-pulssinleveyden moduloinnin (PWM) virranhallinnan ja lukitun roottorisuojan. Lähtövirta voidaan skaalata valitsemalla ulkoiset Mosfetit.

A4931: n Hall-elementtitulot ovat edullisempia kuin normaalisti käytetyillä Hall-kytkimillä, ja niissä on sisäinen kohinasuodatus väärien kommutaatiosignaalien estämiseksi. Kolme Hall-elementtiä saa virran 7, 5 V: n säännellyllä lähteellä.

'Aktivoi', 'Suunta' ja 'Jarru' tuloja voidaan käyttää moottorin, nopeuden, asennon ja vääntömomentin ohjaamiseen. Lähtönopeutta voidaan säätää kahdella nopeudenohjausulostulolla käyttämällä joko yhtä Hall-elementtiä tai kaikkia kolmea Hall-siirtymälähtöä antamaan joustavuutta moniin nopeudenhallintasovelluksiin.

n