Anonim

Kahdeksalla ulkoisella analogisella ohjausportilla ja kahdeksalla digitaalisella portilla kaksoisjännite Elite 2 voi toimia PLC-ohjaimena, jossa on ohjelmoitavien testisekvenssien automaattinen ohjaus suurten tuotantolinjojen nopeaa testausta varten.

Testeri sisältää kyvyn virrata testattavaa laitetta ohjelmoitavalla virtalähteellä, joka on enintään 280 V 10A: n virralla. Se sisältää hipotuksen, eristys-, maa-sidos-, vuoto- ja kuormitustestit osana 11 erillistä turvallisuustarkistusta - kaikki käyttäjän konfiguroitavissa testattavan tuotteen eritelmien mukaisesti.

Yhden painikkeen käyttö antaa testausinsinöörien luoda ohjelmoituja testisekvenssejä tietyille tuotteille.

n

PC-ohjelmisto mahdollistaa myös testitietojen tallentamisen ja / tai siirtämisen tavallisiin Microsoft Office -ohjelmiin testitulosten jäljitettävyyden varmistamiseksi. Yksikön tietojen tallennuskapasiteettia voidaan käyttää myös testitulosten tilastollisen analyysin (SPC) toteuttamiseen osana laadunvalvontaohjelmia.