Anonim

Mutta projekti, nimeltään Alba, menee paljon pidemmälle perustamalla tutkintokursseja paikallisiin yliopistoihin ja immateriaalioikeuksien (IP) vaihtokeskukseen.

Suunnittelukeskus luo 1 800 - 1 900 työpaikkaa, mikä tuottaa yhteensä lähes 6 000 työpaikkaa ja työpaikkojen luomissuhde 2: 1 yhteisössä. Cadence perustaa Livingstoniin johtavan järjestelmissä on-a-chip-suunnittelukeskuksen, ja se käyttää useita satoja miljoonia dollareita.

Tämä tulee olemaan Cadencein suunnittelutalojen ketjun suurin ja tärkein keskus. Muut yksiköt ovat erikoistuneet digitaaliseen, RF-, analogiseen ja seka-signaalisuunnitteluun. Tämä tarkoittaa, että Skotlannista voi tulla maailman tärkein sirujen suunnittelun keskus.

n

Scottish Enterprise toivoo, että suunnittelutehdas aloittaa lisäinvestointeja muilta yrityksiltä, ​​mukaan lukien perustavat yritykset. Suunnittelulaitoksen lisäksi luodaan koulutuskeskus. Tätä johtaa neljä Skotlannin yliopistoa - Edinburgh, Glasgow, Heriot Watt ja Strathclyde.

Skotlannin yliopistoilla on ensi lukuvuoteen mennessä maisterin tutkintokurssi järjestelmien suunnittelulle-suunnittelussa. Tämän tarkoituksena on korjata pätevien sirujen suunnittelijoiden vakava puute.

Ehkä projektin teknisesti mielenkiintoisin ja haastavin osa on IP-vaihdon perustaminen. Järjestelmästä sirulle -piirit ovat seuraava vaihe elektroniikan miniatyrisoinnissa, ja niiden suunnittelu vaatii IP: tä. Ei ole enää mahdollista suunnitella tyhjästä miljoonan portin siruja nykypäivän markkinoille aiheuttamissa paineissa.

Alba-projekti toivoo, että suunnittelijat rekisteröivät IP: n pörssissä. Tämän jälkeen IP: n käyttäjät neuvottelevat keskuksen kanssa ja jättävät IP-yritykset jatkamaan suunnittelustaan. Harvinaisin kysymys siirrettäessä teollis- ja tekijänoikeuksia yritysten välillä on laillinen kysymys. Koska Yhdysvallat on oikeudenkäynnin kohteena oleva maa, vaihdon sijoittaminen sinne ei ollut mahdollista.

Skotlanti valittiin päinvastaisesta syystä. IBM toimittaa vaadittavan sähköisen kaupankäynnin tekniikan, jota tarvitaan IP: n vaihtamiseen.
www.sli-scotland.org.uk