Anonim

Euro Exclusive EW -kyselyn perusteella jakautuva keskiarvo on tasainen. Alex Mayhew-Smith raportoi
Teollisuusalojen edustajat näyttävät jakautuvan tasaisesti nykyiseen eurokeskusteluun. Electronics Weekly -yrityksen viime vuoden lopulla suorittamassa tutkimuksessa otos 100 ylimmästä johtajasta ja chiefex-johtajasta tuli euron vastaiseksi, mutta vain pienin marginaali. Vaikka 44 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti kannattavansa Yhdistyneen kuningaskunnan luopumista euron punoista, 46 prosenttia vastasi kieltävästi.
Mitä mielenkiintoisempaa, viimeksi kun vastaavaa tutkimusta tehtiin (ElectronicsWeekly, 16/06/99), 51 prosenttia ilmoitti kannattavansa liittymistä Euroopan valuuttaan. Vaikka mielipidemuutos voi johtua tilastollisesta poikkeamasta, On hienoa, että Yhdistyneen kuningaskunnan yritykset eivät ole vielä kärsineet siitä suuresti, koska Yhdistynyt kuningaskunta ei ole vielä osa rahaliittoa.
Tätä tukee yksi muista kyselyssä esitetyistä kysymyksistä. Lähes puolet, 46 prosenttia, sanoi, että liittymisellä ei olisi vaikutusta heidän liiketoimintaansa.
Niistä, jotka harjoittavat osaa liiketoiminnastaan ​​euroissa, noin puolet sanoi, että sen osuus oli vähemmän kuin 29 prosenttia koko liiketoiminnasta. Tätä on kuitenkin kompensoitava tosiasian kanssa, että 56 prosenttia sanoi, että alle puolet heidän liiketoiminnastaan ​​tuli ulkomailta tapahtuvasta myynnistä.
Yllättäen vain hieman yli kolmasosa sanoi, että vahva punta on vaikuttanut heidän liiketoimintaansa huonompaan suuntaan, kun taas hiukan enemmän - 39 prosenttia - sanoi, ettei sitä ole lainkaan, ja 15 prosenttia ajatteli, että oli todella auttanut heidän liiketoimintaa.
Suurin osa, 33 prosenttia, sanoi, että liiketoiminta ei ollut parantunut työväenhallituksen aikana, 27 prosenttia uskoi, että asiat eivät ole muuttuneet, 22 prosenttia sanoi, että liiketoiminta on parantunut ja 18 prosenttia ei tiedä.
Suurin osa ajatteli, että liiketoiminta on parantunut viimeisen kuuden kuukauden aikana - 43 prosenttia, 31 prosenttia ajatellut, että se ei ole parempi, 4 prosenttia sanoi, että se on sama, 2 prosenttia ei tiedä.
Suunnittelijoiden nykyinen kysyntä oli myös ilmeinen. Neljäkymmentä prosenttia ilmoitti rekrytoivansa insinöörejä, vaikka 32 prosenttia kertoi, että heillä on nyt enemmän henkilöstöä kuin kuusi kuukautta.
K Kannatteko Yhdistyneen kuningaskunnan liittymistä euroon?
A Kyllä 44% Ei 46% En tiedä 10%
K Mitä vaikutuksia luulet liittymisellä euroon yritykselläsi?
Positiivinen 34% Negatiivinen 12% Ei vaikutusta 46% En tiedä 8%