Anonim

Englannin ja Walesin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajien on 15. maaliskuuta asti oltava liittymässä hyväksyttyyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun noudattamista koskevaan järjestelmään.

"Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ovat 1. heinäkuuta 2007 alkaen vastuussa tuotteiden käsittelystä ja kierrätyksestä maksamisesta elinkaarensa lopussa", kertoi ympäristökeskuksen jätepäällikkö Liz Parkes.

Osana rekisteröintiprosessia tuottajien on maksettava rekisteröintimaksu noudattamisjärjestelmälle, johon he haluavat liittyä, ja toimitettava tiedot siitä, kuinka paljon sähkö- ja elektroniikkalaitteita he saattoivat markkinoille vuonna 2006.

n

Heidän on myös sanottava, onko tämä laite tarkoitettu kotitalous- tai yrityskäyttöön.

Tuottajia kannustetaan liittymään vaatimustenmukaisuusjärjestelmiin, jotka auttavat heitä keräämällä ja kierrättämällä tuotteita heidän puolestaan.