Anonim

Yritykset ovat osoittaneet tekniikan FPGA-pohjaisen järjestelmän prosessointitehokkuuden skaalaamiseksi vastaamaan käytännön sovellusten, kuten proteiinianalyysien, tarpeita.

Nallatechin toimitusjohtajan Allan Cantlen mukaan: "Jotta tieteellinen käyttäjäyhteisö voisi käyttää FPGA-tietojenkäsittelyn voimaa, meidän on teollisuudessa toimitettava laitteita ja työkaluja, jotka integroituvat normaaliin työnkulkuun."

Skotlantilaisen yrityksen Virtex 2VP70 -pohjaista FPGA-laitteistoalustaa käytettiin parantamaan prosessointitehokkuutta 10–30-kertaisesti tavalliselle PowerPC-tietokoneelle, joka käyttää Linuxia. "Tämä on tyyppi järjestelmä, jota käytetään laboratorioissa ympäri maailmaa, ja nyt algoritmisuunnittelijat voivat ohjelmoida laitteistot", Cantle sanoi.

n

Mitrionicsin kehittämää proteiinianalyysialgoritmia käytettiin vertaamaan 2D-geelien markkereiden kuvia, jotka osoittavat näytteiden proteiinipitoisuuden. Markerien asemien ja koostumuksen erojen ristiviittauksia voidaan käyttää taudin tai häiriön esiintymisen havaitsemiseksi. Tämä prosessi on laskennallisesti intensiivinen ja tarjoaa merkittävän pullonkaulan elämäntutkijoille.