Anonim

Juliste kuvaa mittaustyyppiä ja tyypillisiä sovelluksia, virheen oireita ja niiden todennäköisiä syitä sekä ohjeita näiden virheiden välttämiseksi. Ilmainen kopio on saatavana täältä.

Nelivaiheisen virhetarkistusjulisteen lisäksi Keithley tarjoaa tietoja ja vertailumateriaaleja matalan tason mittausten tekemiseksi, mukaan lukien:

  • Matalan tason mittauskäsikirja, joka kuvaa teoreettisia ja käytännöllisiä näkökohtia pienten tasavirtavirtojen, korkean resistanssin, pienten tasajännitteiden ja pienten vastusmittausten mittaamisessa.
  • Sovellushuomautukset, jotka sisältävät käytännön, reaalimaailman vastauksia moniin matalan tason mittauksiin liittyviin sovelluskysymyksiin.
  • Lab-harjoitukset, joiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita oppimaan sähköisten ja fysikaalisten mittausten tekemisestä käytännön kokemuksen avulla.
  • Online-lähetysseminaarit, joissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista, kuten kuinka tehdä tarkkoja vastusmittauksia, vaiheet tarkkuusmittauksiin, pienentää jännitteen melua ja virheitä haastavissa mittauksissa, tasajännitemittauksia ja jopa tekniikoita tarkkoihin nanotekniikan sähköisiin mittauksiin.