Anonim

Tulokset roundup: Motorola, Xilinx, Cadence News E-InSiteltä
Motorola näkee voiton toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä
Motorola tuotti voittoa toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä ja ilmoitti vuoden 2002 viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan 7, 5 miljardia dollaria ja tuloksen olevan 174 miljoonaa dollaria eli 8 senttiä osakkeelta.
Yhtiön tulot ovat selvästi parantuneet verrattuna edellisen vuoden nettotappioon, 1, 2 miljardia dollaria. Ilman kertaluonteisia eriä Motorola raportoi liikevoiton olevan 13 senttiä osakkeelta, ylittäen ennusteensa 10 senttiä osakkeelta ennen kertaluonteisia eriä. Tämä menestys ei kuitenkaan riitä estämään yritystä ennustamasta alhaisempaa Q1-tuottoa.
Ensimmäisen vuosineljänneksen osalta Motorola odottaa ilmoittavan voittoprosenttitulon ja 2 sentin välillä osaketta kohti. Vaikka tämä olisi laskua viimeiseen neljännekseen verrattuna, se olisi silti suurempi kuin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen 8 sentin tappio. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulojen odotetaan olevan 6–6, 2 miljardia dollaria.
Motorolan puolijohdetuotteiden segmentin (SPS) myynti kasvoi 15 prosenttia vuoden takaisesta 1, 3 miljardiin dollariin, ja tilaukset kasvoivat 18 prosenttia 1, 2 miljardiin dollariin. GAAP-pohjalta segmentin liikevoitto oli 18 miljoonaa dollaria, kun se edellisen vuosineljänneksen liiketappio oli 798 miljoonaa dollaria. Motorolan mukaan parannus johtui korkeammasta myyntikatesta ja huomattavasti alhaisemmista toimintakuluista.
Yhtiö vahvisti myös vuoden 2003 näkymänsä odottaessaan vuosittaisen myynnin kasvavan kolme prosenttia 27, 5 miljardiin dollariin, kun osakekohtainen tulos on 40 senttiä, kun vuonna 2002 osakekohtainen tappio oli 1, 09 dollaria.

Xilinxin liikevaihto kasvaa, tappio kasvaa
Xilinx on ilmoittanut vuoden 2003 kolmannen vuosineljänneksen tuloksestaan ​​sekä liikevaihdon että tappioiden noustessa.
Ohjelmoitavan logiikkayrityksen nettotappio oli vuosineljänneksellä 3, 4 miljoonaa dollaria, kun se edellisellä vuosineljänneksellä oli 38, 7 miljoonaa dollaria. Xilinx kirjasi tietyille omaisuuserille yhteensä 62, 9 miljoonaa dollaria käteisvarojen arvonalentumistappioita, joista 54 miljoonaa dollaria kirjattiin vapaasta toimistotilasta. Ilman näitä kuluja nettotulot olivat 43, 2 miljoonaa dollaria.
Samaan aikaan liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia peräkkäin ja 24 prosentin lisäys edellisvuoteen verrattuna oli noin 283 miljoonaa dollaria.
"Joulukuun vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi odotetusti hiukan peräkkäin", kertoi Xilinxin toimitusjohtaja Wim Roelandts. "Loppumarkkinoiden näkökulmasta myynti varastosovelluksiin oli vahvinta. Kasvua oli 41 prosenttia peräkkäin, kun myynti melkein kaikilta kymmeneltä varastomyynnin asiakkaalta kasvoi."
Roelandts sanoi edelleen, että myynti sen digitaaliseen kuluttaja-, teollisuus- ja muuhun sovellusyksikköön kasvoi viisi prosenttia peräkkäin ja edustaa nyt ennätyksellisesti 26 prosenttia Xilinxin kokonaistuloista, kun se edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona oli 13 prosenttia. Samaan aikaan yhtiön viestintäliiketoiminta omisti suurimman osan Xilinxin liiketoiminnasta 50 prosentilla, kun se laski vuoden toisen neljänneksen 58 prosentista.

Poljinnopeudet vastaavat odotuksia
Cadence Design Systems ei tarjonnut yllätyksiä julkaistuaan viimeisen vuosineljänneksen tuloksia, jotka olivat jo aiemmin ilmoitettujen alustavien tulosten mukaisia.
EDA: n ykkönen Q4: n liikevaihto oli 276 miljoonaa dollaria, kun se viime vuoden kolmannella neljänneksellä oli 327 miljoonaa dollaria ja vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä 378 miljoonaa dollaria. Tulojen vajaus johtui odotettua suuremmasta prosenttimäärästä tilauslisenssituotevarauksista, yritys sanoi.
GAAP-periaatteen mukaisesti, mukaan lukien hankittujen aineettomien hyödykkeiden ja epätavallisten erien poistot, yhtiön neljännen vuosineljänneksen nettotulot olivat 89 miljoonaa dollaria eli 33 senttiä laimennettua osaketta kohti. GAAP-periaatteessa Cadence's Q4 ylitti koko vuoden 2002, jolloin yhtiön raportti oli 72 miljoonaa dollaria eli 27 senttiä laimennettua osaketta kohti. Erot johtuvat osittain Cadencein 70 miljoonan dollarin kertaluonteisesta maksusta, joka liittyy kustannusten vähentämistoimenpiteisiin ja omaisuuserien poistoihin. Vuonna 2002 yritys kuitenkin sai 265 miljoonan dollarin käteismaksun kilpailijalta Synopsysiltä Avantin maksun yhteydessä! oikeudenkäynteihin.

n