Anonim

Ovumin analyytikko Matthew Howett kertoi, että ehdotus oli ylivoimaisesti kiistanalaisin aihe laajassa puitteissa, jota ehdotettiin Euroopan televiestinnälle.

Ehdotetulla viranomaisella on valtuudet puuttua asiaan, jos maan oma sääntelijä ei korjaa tehokkaasti kilpailuongelmia, mikä on ärsyttänyt nykyisiä sääntelijöitä.

Kuitenkin Howett sanoi, että se "vähentää kansallisten sääntelyviranomaisten taakkaa ja siirtää tärkeätä asiantuntemusta uusille jäsenvaltioille, joilta puuttuu resursseja".

n

Kauppaelin Euroopan televerkko-operaattorit (ETNO) suhtautuivat myönteisesti muihin taajuuksien hallintaa koskeviin ehdotuksiin ja askeleen kohti kilpailukykyisten markkinoiden sääntelyn purkamista.

Yhdistyksen mukaan se oli kuitenkin "erittäin huolestunut" siitä, että muut ehdotukset keskittyivät sääntelyn lisäämiseen, mukaan lukien minkä tahansa uuden verkon, mukaan lukien nopea pääsyverkot, sääntely.

Vaikka ETNO totesi myös vastustavansa "toiminnallista erottelua", Euroopan kilpailukykyinen teleliitto (ECTA) suhtautui siihen myönteisesti. Tämä mahdollistaisi vakiintuneen teleoperaattorin liiketoiminnan jakamisen siten, että verkko ja palvelut toimivat erikseen, kuten tapahtui BT: n kanssa Isossa-Britanniassa.