Anonim

Televiestinnän sääntelijä toimii laajakaistayhteyksissä Richard Wilson
Televiestinnän sääntelyviranomainen Oftel on lisännyt sääntelypaineita kilpailun lisäämiseksi tilaajayhteyksissä ehdottamalla, että uusien operaattoreiden on tarjottava laajakaistapalveluita vain käytettäessä vakiintuneiden operaattoreiden BT: n ja Kingston Communicationsin eriytettyjä paikallisverkkoja.
Ehdotettu sisällyttäminen niin sanottuun ”yhteiseen käyttöoikeuteen” Oftelin suuntaviivoihin suuremmasta televiestintäkilpailusta saattaa Yhdistyneen kuningaskunnan takaisin linjaan Euroopan komission aggressiivisemman lähestymistavan kanssa tilaajayhteyksien eriyttämiseen.