Anonim

Ympäristövirasto ilmoitti kesäkuussa, että noin 3200 tuottajaa oli rekisteröitynyt hyväksytyihin tuottajavalvontajärjestelmiin. Ympäristökeskuksen heinäkuussa julkaisemat tiedot kuitenkin viittaavat siihen, että huomattava määrä yritysten välisiä (B2B) valmistajia ja maahantuojia ei ole vielä rekisteröitynyt, koska he eivät ymmärrä, että heitä koskevat WEEE-määräykset.

Monet yritykset ovat edelleen epävarmoja siitä, kuuluvatko heidän tuotteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun piiriin, ja ympäristövirasto järjestää 4500 Yhdistyneen kuningaskunnan yrityksen puhelinkampanjaa etsimään B2B-tuottajia, jotka eivät ole vielä rekisteröityneet.

Yhdistyneen kuningaskunnan WEEE-määräyksiä sovelletaan kymmeneen tuoteryhmään. Määräyksissä on ohjeellinen esimerkki kunkin luokan tuotteista, mutta se ei ole tyhjentävä.

n

Euroopan komissio tuotti elokuussa 2006 usein kysyttyjä kysymyksiä käsittelevän asiakirjan ja helmikuussa 2007 DTI tuotti ei-lakisääteiset ohjeet selittääkseen, kuinka yritykset voivat arvioida, kuuluvatko heidän tuotteisiinsa.

Hallitus on kuitenkin tunnustanut, että merkittävä osa B2B-tuotteista kuuluu "harmaisiin" alueisiin, joilla arvioinnin suorittaminen voi olla melko vaikeaa.

Tuotteet, joita ei ole erikseen lueteltu
Jos tuotetta ei ole luettelossa, kuuluuko se? Ensin on harkittava, kuuluuko se selvästi asetuksiin kuuluvaan kymmeneen luokkaan.

Jos näin on, se kattaa sen, vaikka sitä ei nimenomaisesti mainita indikatiivisten esimerkkien luettelossa. Jos se ei kuulu helposti johonkin luokkaan, on tärkeää tarkistaa ohjeet.

DTI-ohjeissa todetaan selvästi, että tuoteluettelot ovat havainnollistavia ja se, että tuotetta ei ole luettelossa, ei välttämättä tarkoita, että se jää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun soveltamisalan ulkopuolelle.

Jos tuotteen ensisijainen tehtävä on samanlainen kuin tietyn luokan tuotteisiin kuuluvat tuotteet, se todennäköisesti kattaa.

Tuotteiden 'ammattimaiset' versiot
Jos tuotetta ei ole suunniteltu kotitalouksille tai kuluttajille - kuten kaupallisille mikroaaltouuneille tai pesukoneille -, tuoteryhmät voivat aiheuttaa sekaannusta.

Suurten kodinkoneiden, pienten kodinkoneiden ja kuluttajalaitteiden luokkienimikkeet ovat valitettavia ja harhaanjohtavia, koska näiden luokkien havainnollistavat luettelot sisältävät selvästi tuotteita, joita voidaan käyttää kaupallisissa sovelluksissa.

Esimerkiksi ”suurten kodinkoneiden” havainnollistava luettelo sisältää ”muut suuret laitteet, joita käytetään ruoanlaittoon ja muuhun ruoan käsittelyyn”.

Lisäksi sekä Euroopan komission ohjeissa että Yhdistyneen kuningaskunnan ohjeissa todetaan selvästi, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat määräykset koskevat sekä kotitalous- että ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Yhdistyneen kuningaskunnan RoHS-sääntelyviranomainen on myös todennut, että luokkiin 1, 2 ja 4 kuuluvien - kotitalouskäyttöön tarkoitettujen - tuotteiden ammattimaisia ​​versioita olisi pidettävä myös RoHS- ja WEEE-asetusten soveltamisalaan. Näistä ohjeista huolimatta useat ammattijärjestöt ovat jatkaneet ristiriitaisten neuvojen antamista ja ilmoittaneet jäsenilleen, että vain kotitalousvälineet voivat kuulua näihin luokkiin.

Tuoteryhmän valitseminen
Joillakin tuotteilla, vaikka ne ovat selvästi katettu, voi olla vaikea päättää mihin luokkaan ne kuuluvat.

Tällä voi olla suuri merkitys silloin, kun tuotteet voivat olla tai eivät kuulu luokkiin 8 tai 9, koska nämä luokat kuuluvat WEEE-asetusten soveltamisalaan, mutta ne on tällä hetkellä vapautettu RoHS-asetusten mukaisista materiaalirajoituksista.

Esimerkki tästä on kevyt työpöytä ja äänipöytä teatteri- ja studiosovelluksiin.

Kysymys Yhdistyneen kuningaskunnan RoHS-sääntelyviranomaiselle siitä, kuuluivatko valaistuspöydät ja himmentäjätelineet luokkaan 5 vai 9, katsoi, että ne kuuluvat luokkaan 9.

Äänen sekoituspöytiä pidetään myös luokan 9 laitteina, mutta vain jos järjestelmä on tarkoitettu vain äänen ohjaamiseen eikä siinä ole mitään tallennus-, vahvistus-, käsittely- tai toistoominaisuuksia.

Jos laitteella kuitenkin on jokin näistä ominaisuuksista, se luokitellaan 4 luokkaan sillä perusteella, että kyseessä on ”muut tuotteet tai laitteet äänen tai kuvan nauhoittamiseen tai toistamiseen…”.

Tämä osoittaa, että on tärkeää harkita huolellisesti kaikkia tämän tyyppisiä kuvauksia, jotka sisältyvät useisiin havainnollistaviin tuoteluetteloihin.

Vapautus suurten kiinteiden teollisuuskoneiden osalta
Useiden vuosien ajan työskennellen asiakkaiden kanssa auttaakseen heitä päättämään siitä, kuuluvatko ne sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ja RoHS-asetusta koskeviin vaatimuksiin. Kokemus on osoittanut, että vaikeimpia arvioitavia tuotteita ovat tuotteet, jotka toimitetaan käytettäviksi teollisissa sovelluksissa ja laitteistoissa. Määräykset ja ohjeet vaativat usein huomattavaa tulkintaa.

Esimerkiksi direktiivissä ja asetuksissa jätetään nimenomaisesti ”suurten kiinteiden teollisuusvälineiden” luokka 6, mutta niissä ei määritetä käsitteitä ”suuret mittakaavat” ja ”kiinteät”.

Tyypillinen kysymys tässä saattaa olla: "Tuotteeni ovat suuria työstökoneita, jotka on ruuvattu alas, jotta voin hakea poikkeusta?"

Euroopan komission suuntaviivoissa ehdotetaan, että suuret teollisuustyökalut ovat ”koneita tai järjestelmiä, jotka koostuvat laitteiden, järjestelmien, valmiiden tuotteiden ja komponenttien yhdistelmästä, joista kukin on suunniteltu käytettäväksi vain teollisuudessa, pysyvästi kiinteinä ja asennettuna ammattilaisten tietyssä paikassa teollisuuskoneissa tai teollisuusrakennuksissa tietyn tehtävän suorittamiseksi, mutta niitä ei ole tarkoitus saattaa markkinoille yhtenä toiminnallisena tai kaupallisena yksikönä ".

Viimeinen lause on merkityksellinen, koska monet itsenäisten koneiden valmistajat väittävät, että heidän tuotteilleen myönnetään poikkeus, koska ne ovat suuria ja paikallaan käytön aikana. Jos tuote saatetaan markkinoille yhtenä funktionaalisena yksikkönä, se ei kuulu "suurten kiinteiden teollisuusvälineiden" poissulkemisen piiriin.

Monet sähkötuotteet sopivat helposti luokkaan tai vastaavat kuvaavia luetteloita. Harmaan alueen tuotteiden valmistajan on tehtävä kohtuullinen arvio siitä, pitävätkö heidän tuotteitaan WEEE- ja RoHS-määräykset.