Anonim

Samsung Electronicsin Chang Gyu Hwangin johdolla pidetyn kokouksen tärkeimpiä kohtia olivat uuden IP-työryhmän luominen, joka hyväksyi politiikka-asiakirjan, jossa yksityiskohtaisesti esitetään monitahoinen lähestymistapa integroitujen piirien ulkoasujen mallien IP-suojaukseen. Tämä lähestymistapa on tarkoitettu puolijohdepiirien piirien suojaamiseen, ja se sisältyy Maailman kauppajärjestön (WTO) IP-sopimukseen.

WSC, joka edustaa Euroopan, Japanin, Korean, Taiwanin ja Yhdysvaltojen puolijohdeteollisuutta, antoi myös hallituksille ja viranomaisille tehtäväksi toteuttaa tehokkaita immateriaalioikeuksien täytäntöönpanotoimenpiteitä lainkäyttöalueillaan ja rahoittaa patenttivirastoja vakuuttamaan ajoissa ja tarkan patenttien myöntämisen.

Semiconductor Industry Associationin (SIA) presidentti George Scalise uskoo, että uusi WSC: n politiikka IP-muotoilun suunnittelusta yhdistettynä ryhmän kehotukseen toteuttaa toimenpiteitä tehokkaan ehkäisemisen estämiseksi IP-loukkauksista voi tehdä todellisen hampaan puolijohteiden laitonta kopiointia varten. malleja. Lisäksi ilman riittäviä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevia lakeja ja niiden täytäntöönpanoa yritykset eivät investoisi tutkimukseen ja kehitykseen, jota tarvitaan ”uusien elektroniikkatuotteiden luomiseen, joista me kaikki nautimme”, Scalise sanoi.

n

Kokouksessa todettiin, että viime vuoden WSC-kokouksessa keskusteltiin Kiinan 17 prosentin arvonlisäveron (alv) asettamisesta puolijohteille, mutta se antaa tietyille kotimaisille tuottajille alennuksen laskeakseen efektiivisen veroasteen kolmeen. prosenttia. Tämä johti WTO: n tapaukseen maaliskuussa, ja ensimmäiset kuulemiset käytiin viime kuussa. Tämän seurauksena WSC kehotti WTO: n neuvotteluihin osallistuvia osapuolia saavuttamaan nopea ratkaisu, joka johtaa kolmen prosentin arvonlisäverokantaan kaikissa puolijohteissa alkuperästä riippumatta. WSC ilmoitti myös haluavansa Kiinan puolijohdeteollisuuden liittyvän WSC: hen.

Kokouksessa keskusteltiin myös jatkuneista suunnitelmista energiankäytön tiedonkeruuohjelman kehittämiseksi, yhteydenpitoon laite- ja materiaalitoimittajien kanssa ympäristö-, turvallisuus- ja terveyskysymyksissä sekä ympäristömittareiden yhteisten kvantitatiivisten tavoitteiden toteutettavuuden määrittämiseen. WSC ilmoitti myös tarkistavansa sääntely- ja lainsäädäntöasioita, kuten Euroopan unionin vaarallisia aineita koskevista rajoituksista annetun direktiivin, jotka vaikuttavat maailmanlaajuiseen puolijohdeteollisuuteen.

Osana WSC: n sitoutumista vankkaan, tieteellisesti perusteltuun, positiiviseen ympäristöpolitiikkaan ja -käytäntöihin ryhmä kuuli raportteja teollisuuden pyrkimyksistä vähentää perfluoriyhdisteiden (PFC) päästöjä, vähentää energiankulutusta ja parhaita käytäntöjä kemikaalien hallinnassa. Vuonna 1998 Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto myönsi WSC: lle ilmastonsuojelupalkinnon PFC-päästöjen vähentämispyrkimyksistään.